user_mobilelogo

Priser og vilkår

De fleste oppdrag utføres og faktureres på bakgrunn av medgått tid (timepris), men vi kan i en del sakstyper gi fast pris.
I de aller fleste innbo- og villaforsikringer er det inkludert "Rettshjelpsforsikring" som dekker en stor del av dine advokatkostnader ved en eventuell rettsak. Ta kontakt så ser vi om det gjelder i din sak.

Timepriser til forbrukere

Timeprisene avhenger av flere forhold hvor blant annet sakens kompleksitet er en faktor for fastsettingen. 

Satsene varierer fra kr. 970,- + mva. for saker som går etter fri rettshjelp og offentlige satser til kr. 2.000,- + mva. (Inklusive moms utgjør det henholdsvis kr. 1.212,50 til kr. 2.500,-). 

Selv om spennet er ganske stort kan vi si at de fleste sakene vi behandler faktureres med en timepris på mellom kr. 1.500,- til kr. 1.750,- + mva. (Inklusive moms utgjør det henholdsvis kr. 1.875,- til kr. 2.187,50). 

Har du liten inntekt og formue kan du på visse vilkår få dekket utgifter til advokat med fri rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd

I henhold til lov om fri rettshjelp kan du for visse saker gis rett til noen timer gratis advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp).

Fri rettshjelp (fri sakførsel)

I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr 246.000 (enslige), kr 369 000 (ektepar, reg. partnere, m.m.) og kr 100.000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene.

Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Kunden oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med advokat Silkebækken Hagen for en konkret vurdering.

Logo medlem Advokatforeningen farger web

Nettsiden benytter informasjonskapsler for bedre brukeropplevelse.