user_mobilelogo

Rettsområder

Arbeid

Advokatfirmaet Silkebækken Hagen AS har erfaring i arbeidsrettslige spørsmål. Dette gjelder bistand både til arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi bistår i tvister i arbeidsforhold og ved oppsigelse. Vi kan også se nærmere på arbeidskontrakten før underskrift.

Familierett

Advokatfirmaet har god kunnskap om sentrale familierettslige spørsmål. Trenger dere hjelp med å sette opp samboerkontrakt? Vi kan også bistå ved spørsmål om skilsmisse, skifte, arv, testament, ektepakt m.m . Erfaringsmessig er arve- og skifteoppgjør årsak til store og unødvendige konflikter. Vi kan gå gjennom problemstillingene og avklare disse før konfliktene oppstår. Vi kan også hjelpe til med barnevernrettslige spørsmål; slik som omsorgsovertakelse, barnefordeling og samvær m.m.

Eiendomsrett

Vi har bred erfaring med eiendomsrettslige spørsmål. Dette gjelder rettstvister i tilknytning til kjøp og salg av eiendom og overføring av eiendom som arv og gave. Det gjelder likedan rettstvister i familieforhold og naboforhold. Vi kan også bistå når det gjelder forholdet mellom eier og offentlige myndigheter, f.eks. avgiftssaker, byggesaker, konsesjon, tinglysning m.m. Vi har lett tilgang til å få opplyst hjemmel/heftelser i eiendomsregistre/grunnbok.

Strafferett

Firmaet tar imot nye klienter som har krav på offentlig oppnevnt forsvarer. Vi tar også på oss bistands-oppdrag i straffesaker. Bistands-advokaten skal bistå fornærmede/etterlatte i saken.

Trygd

NAV-vedtak kan påklages, og vi kan yte advokatbistand til dette. Klagefristene varierer avhengig av hva slags NAV-vedtak du ønsker å påklage. Klagefristen skal fremgå av trygdevedtaket. Det er viktig at du sender inn klage innen fristen, ellers mister du retten til å klage på fortsatt trygd. Det er en betydelig del av klagene som inngis til NAV som omgjøres. Dersom klagen blir omgjort, plikter NAV å dekke kostnadene dine ved bruk av advokat. 

Du kan også ha krav på fri rettshjelp i saker som gjelder klage over NAV-vedtak. De fleste advokater kan gi orientering om mulighetene for fri rettshjelp. Dersom du kontakter oss kan vi raskt gi deg svar på dette.

 

Logo medlem Advokatforeningen farger web

Nettsiden benytter informasjonskapsler for bedre brukeropplevelse.